GRAFIKOS KONTEKSTAI. DEKLARACIJA. ŠMC. VILNIUS. 2011.07.08-08.21
PARODOS PRASMĘ SUPRATAU NE TIK KAIP DABARTINIO LT GRAFIKOS KONTEKSTO IŠKLOTINĘ, BET IR KAIP KIEKVIENO MENININKO MENO KŪRINIŲ GAMINIMO METODO, STRATEGIJŲ PAAIŠKINIMĄ.
TODĖL ATRINKTI PENKIŲ METŲ DARBAI, KAIP HESSĖS STIKLO KAROLIAI, SUJUNGTI TAM TIKRAIS ŽEMĖLAPIŲ IR APRAŠŲ PAAIŠKINTAIS RYŠIAIS/SIŪLAIS. RAUDONAIS MANO MINČIŲ BLUEPRINTAIS.

PIRMOJI KABINIMO DIENA
d'Orsay muziejaus salė, Gare de Lyon ir Krematoriumas. visi Paryžiuje.

KREMATORIUMO kraštas,
DRESDEN HOUSE Londone,
COLOGNE 1945,
viršuj mažas LINCAS (kuriame augo Hitleris)

PRŪDAS AUŠVICE, kur buvo metami sudegintų žydų pelenai,
po juo RIBENTROPAS, pakartas po Niurnbergo teismo,

HITLERIS SU EVA, po jais krentantis Bas Jan Aderis.

centre AMERIKIEČIŲ KARIŲ IŠSILAIPINIMAS P. PRANCŪZIJOJE ir Philippe Petit einantis lynu tarp pasaulio prekybos dangoraižių, kuriuos vėliau nusprogdins, ką dar vėliau Štokhauzenas pavadins geriausiu meno kūriniu ever, o Bodriaras didžiausiu įvykiu dovana ir viskas persivynios iki Potlach, prisijungs prie Nagasakio ir Cai ir t.t. (čia
jau 40 lapų mano rašyto teksto skaitymų...)
anyways,

dešinėje, Halifaxo uostas, kur Pirmo Pasaulinio metu susidūrė du laivai, kurių vienas (prancūzų) buvo pavadintas "SS Mont Blanc".

visaai dešinėje MONBLANO kalno kraštas.

tolumoj dar nepakabintos R. Bartkaus šviesdėžės, dar dešiniau guli Ž. Augustino boksininkas, M.Marcelionytės dialogas su V.Brazauskaite tarpdury ir visai dešinėj L.Blažiūno beržai.MONBLANO kraštas, kur buvau šią vasarą ir kur 1999 buvo 56 val trukęs gaisras ir kelionės link jo žemėlapis,

HAŠIMA (Gunkanjima, kitaip, karo laivo sala) prie Nagasakio krantų,

NAGASAKIAI (iki susprogdinimo) su Oppenheimeriu (atominės bombos kūrėju) ir
Cai (juodų vaivorykščių sprogdintoju) centre,

PIEVA Goteborge, Švedijoj (su kelionės į ją žemėlapiu) ir mirštančių kareivėlių
DAGEROTIPIJA (jie gulėdami aukštielniki tą pievą taip sau virš galvos ir turėtų
matyti (tik apverstai)), pagal vieną pirmųjų karo reportažų vaizdų iš
pirmosios Getisburgo mūšio dienos 1863 Pensilvanijoje.

Oppenheimeris ir Cai guo Qiangas tarp Nagasakių.

tolumoj kairėj "ATMESTINA MIRČIŲ REGISTRACIJA", dešiniau "NESUSIKALBĖJIMAI", arti "TYLAUS KALBĖJIMO METODAI"

vaizdai (Bosnija ir Albanija) ir viršuj kairėj žemėlapis iš mano kelionės po Balkanus. dešinėj darbų kūrimo metodų ir tarpusavio jungčių paaiškinimai.

paaiškinamieji darbų tekstai ir vienas iš žemėlapių (parodos metu vyksianti kelionė).
vienas iš taškų, Venecijos bienalė, kurioje už D.Mikšio baltos užuolaidos rudoj
kartono dėžutėj yra ir mano Paryžiaus krematoriumo G.Jonaičiui žadėtas atspaudas.


TEKSTINĖ DALIS NR 1.:

Tyrinėju kankinimus, masines ir pavienes žudynes, teroro aktus, medicininius eksperimentus su žmonėmis, atsitiktinius susidūrimus, sprogimus, žemės drebėjimus ir visus kitus Potlach be šokių ir muzikos, kur girdisi klyksmai arba spengiančiai tylu.

Tokie knaisiojimaisi trunka keletą metų. Nuo filmų ar knygų iki dokumentinės medžiagos, atsiminimų, nuotraukų…

Pirmais metais labiau mėgau raižyti nuskriaustuosius. Gulintys, nugeibę, persikreipę kūnai žvelgė iš paveikslų.

Paskui, galbūt visai dėsningai, ėmiau nebesusikalbėti su žmonėmis. Ėmiau konstruoti mechanizmus, kurie sukdamiesi fiksavo dialogo metu darytas klaidas, kurias peržiūrėdama turėjau lyg ir pamatyti, ką darau blogai ir to nebekartoti. Mechanizmas 1 sudegė, Mechanizmas 2 sustojo klykdamas B.Bargeldo balsu. Liko atspaudai, ilgų filmų kadrai.

Nesusikalbėjimai virto masinėmis riaušėmis, grįžau prie skerdynių.

Žmonės man atsibodo.

Ėmiau ieškoti vietų, kuriose viskas vyko. Kiekvienas mūšis, šūvis, išsilaipinimas, sprogimas. Ėmiau keliauti. Nežinomi-žinomi landšaftai, dykumos, kaimeliai, miškai, krateriai ir kalnų viršūnės. Mano dvasia džiūgavo. Sarajevo gatvės nesruvo kraujo upėmis. Kalašnikovų skylės namų sienose kaip nertiniai kabėjo virš gyvų, skubančių ir margaspalvėmis skaromis besiplaikstančių žmonių. Nuo Monblano šlaito nekilo juodi dūmai, tik balti garai sūkuriavo dangų, Flaktower’iai Vienoje virto akvariumais, parkų dinozaurais, meno centrais.

Ėmiau raižyti tuos vaizdus, kuriuos mačiau.

Jie pripildė mano mintis ramybės.

Viskas ėmė rištis kaip Stiklo Karoliukų Žaidimo (H.Hesse) karoliai, pakilo virš tiesiog mirties.

Anglų dovanotas Frauenkirch‘ės auksinis kryžius ir Drezdeno namas Londone, Hašimos sala, šalia Halifakso prieplaukos ir Monblano viršūnės. Raktažodžių grandinės galvoje maišosi kaip joms patinka, viskas susiriša į vėrinį.

Kurį laiką jį dar versiu, dar daug taškų žemėlapyje.TEKSTINĖ DALIS NR 2.:AUKSINIS AUŠVICO RUDUO,

KRANTAI NUGRIMZDĘ Į JŪRĄ NAGASAKYJE,

PRIPETĖS PIEVOS,

OPENHEIMERIS RŪKO PYPKĘ,

CITUOJA BHAGAVADGYTĄ.


TADA DYKUMOS SMĖLIS SUSILYDĖ Į MAŽAS STIKLO GELDELES,

SUDUŽĘ IR SKYLĖTI NUO KULKŲ FASADAI,

IŠ LĖTO KYLU GATVELE AUKŠTYN SARAJEVE,

KALNAI MANE RAMINA,

DEGANTYS MONBLANŲ TUNELIAI.


AŠ PASTUMSIU KALNĄ,

JEI JIS UŽSTOS TAVO ŽVILGSNĮ,

IR JŪROS OŠIMĄ NUTILDYSIU,

KAD TAVE GIRDĖČIAU.


REIKIA JĮ SUPJAUSTYTI.

KAIP ABU SIMBELĮ.

LABAI ATSARGIAI.

SKALPELIU.

IR OFORTINE ADATA.


RIBENTROPAS.

GULI.

PASMAUGTAS.

HITLERIS LIEPIA UŽDĖTI NAPOLEONO KAPĄ MAIŠAIS PER BOMBARDAVIMĄ,

DUJŲ KAMERŲ MĖGĖJAS SAUGUS.


AŠ MAČIAU ŽIRGUS,

LEKIANČIUS DYKUMA GREIČIAU UŽ LAIKĄ.

DYKUMA TUŠČIA,

MES PRASILENKIAM TYLĖDAMI.

BET AR KALNAS MUS SKIRIA?

AR NE TAVO TYLA UŽGNIAUŽIA MANO GERKLĖJE ŽODŽIUS?


KANKINIMAI,

SUBTILŪS IR ŽVĖRIŠKI,

VIENETINIAI IR MASINIAI,

ŽUDYMAI, KLYKSMAI, IŠSIGIMIMAI, IŠKRYPIMAI, TERORISTINIAI IŠPUOLIAI, SPROGIMAI,

TIKRIAUSIAI

TAI MANE DOMINA,

TIKRIAUSIAI

DARBAS APIE TAI.